Naše usluge

EKSPERTSKI ULTRAZVUČNI COLOR DOPLER PREGLEDI

Ultrazvučna dijagnostika je neinvazivna, bezbolna, konforna dijagnostička metoda koja nam daje uvid u stanje krvnih sudova. Pregled traje 20-30 minuta, nije potrebna nikakva priprema sem za pregled abdominalne aorte. 


ANGIOLOGIJA


 

 


<-- povratak na usluge