Naše usluge

KARDIOLOGIJA


  1. Kardiološki pregled

   Angiomedikov tim kardiologa čine eksperti sa dugogodišnjim iskustvom u dijagnostici, prevenciji i lečenju :
   • kardiovaskularnih bolesti (ishemijska koronarna bolest)
   • valvularna bolest srca
   • aritmije
   • kardiomiopatija


  2. EKG –Elektrokardiografija

  3. Ekspertski ultrazvučni pregled srca- Transtorakalna ehokardiografija sa color doplerom omogućava precizan prikaz srca, parakardijalnih struktura i velikih krvnih sudova. Iskusan ehosonografer može da definiše primarne lezije, njihov uzrok uz procenu težine bolesti.
  4. Ultrazvučnim pregledom sa Color Doplerom se procenjuju: dimenzije srčanih šupljina, morfologija i funkcija srčanih zalistaka, sistolna i dijastolna funkcija srca, stanje perikarda...

   Ultrazvučni pregled se radi  nakon kardiološkog pregleda  i EKG-a u bolesnika :

   • sa šumom na srcu
   • sa faktorima rizika za aterosklerozu ( hipertenzija, povišene vrednosti  holesterola i triglicerida, šećerna bolest, gojaznost, stres, pušenje...)
   • sa simptomima ishemijske bolesti srca ( brzo zamaranje,  bolovi /stezanje u grudima ,nedostatak vazduha...)
   • koji imaju sinkope/krize svesti, aritmije
   • pre velikih operacija ( ortopedija, abdominalna hirurgija....)
   • nakon operacija ( praćenje fukcije vestačkog zaliska, procena funkcije srčanog mišića nakon  bypass-a)


<-- povratak na usluge