Naše usluge

NEUROLOGIJA

  • cerebrovaskularne bolesti i druga urgentna neurološka stanja
  • color dopler karotidnih i vertebralnih arterija
  • glavobolje
  • vrtoglavice
  • neuropatije i neuropatski bol
  • poremećaj kretanja
  • demencije

<-- povratak na usluge