Naš tim
Sandra Radak

Specijalista Interne medicine, subspecijalista Angiologije

  • Od 1993.g. zaposlena na Institutu za kardiovaskularne bolesti “Dedinje” u Beogradu
  • Specijalista Interne medicine (1999.g.)
  • Magistar nauka ( 2000.g. ) iz Vaskularne hirurgije i Angiologije; tema: Ultrasonografska kompozicija karotidnog plaka i simptomi cerebralne ishemije.
  • Od 2005.g. na predlog Nacionalnog saveta udruženja za Neuroangiologiju promovisana u zvanje eksperta iz Neuroangiologije.
  • Od 2009.g. jedan od osnivača i predavača u Školi za neinvazivnu vaskularnu dijagnostiku Instituta za kardiovaskularne bolesti “Dedinje”
  • Predavač u Školi za ultrazvučnu dijagnostiku kraniocerebralnih krvih sudova Specijalne bolnice za cerebrovaskularne bolesti “Sveti Sava” u Beogradu.
  • Subspecijalista Angiologije ( 2018.g.), tema: Kolor dupleks ultrasonografska procena kvaliteta radijalne i ulnarne arterije u preoperativnoj pripremi za hiruršku revaskularizaciju miokarda

.<-- povratak na tim