Naš tim
Ivan Stojanović

Specijalista kardiohirurg i Specijalista Opšte hirurgije

Rodjen je u Beogradu 1968 godine. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu je završio sa prosečnom ocenom 9.58. Zvanje specijaliste opšte hirurgije stekao je 1998 godine, a subspecijalista kardiohirurgije postao je 2011 godine. Nostrifikovao je medicinsku diplomu za SAD i stekao ECFMG sertifikat. Doktor medicinskh nauka je od 2012 godine a njegova doktorska disertacija je od strane privredne komore Beograda proglažena za najbolju u toj godini. Do 2017 godine bio je upravnik Klinike za kardiohirurgiju Instituta za Kardiovaskularne bolesti “DEDINJE”.

Prof Stojanović je proveo preko 3 godine na usvršavanju na najpoznatijim kardiohirurškim institucijama u Belgiji, Hjustounu u SAD i Francuskoj. Učenik je Prof Dr Alaina CArpentiera.

Profesionalno iskustvo Prof Stojanovića se sastoji od preko 4000 operacija na otvorenom srcu kod odraslih, Aortokoronarnih bajpaseva, bolesti zalistaka i aorte, urodjenih mana kod odraslih i sl. Izveo je preko 1600 rekonstruktivnih procedura na mitralnom zalistku. Uradio je prvu endososku operaciju srca u Srbiji 2011 godine i razvio program minimalno invazivne hirurgije mitralnog zalistka. Konsultant je Instituta za majku i dete u Beogradu.

Autor je veikog broja stručnih i naučnih radova. Član je European Association for Cardiothotracic Surgery (EACTS), Society of Cardiothoracic Surgeons (STS) i European Association for Cardiovascular surgery (EACVS).


Konsultativni pregledi kardiohirurga

Pročitajte osnovne informacije o gradji i funkciji vašeg srca, kao i najčešćim bolestima srca kojim se bavi kardiohirurgija.

Pročitajte više »

www.kardiohirurgija.rs


<-- povratak na tim